برخی ازخصوصیات یک معلم خوب

برخی ازخصوصیات یک معلم خوب

1.معلم باید خوش خلق و متواضع باشد و با مهربانی با شاگردان خود رفتار کند.
2. رفتاروگفتارمعلم بایدهماهنگ باشد زیرا شاگرد یک نمونه بردارماهراست وازاعمال ورفتارمعلم خود الگو برداری می کند.
3. معلم باید از گفتن حرف حق هراسی نداشته باشد و شاگردان خود را با اندرزهای دلنشین و زیبا در مسیر حق قرار دهد.
4.معلم باید شوق و دلبستگی به علم و دانش را در شاگردان خود بیدار کند و تحرک را در قلب آنها به وجود آورد.
5.معلم باید نسبت به شاگردان دلسوز بوده و به آن ها علاقه مند باشد
6.او باید بداند که لطف و محبت عامل موثری در تعلیم و تربیت است.
7. معلم باید قوی ادراک و استعداد شاگردان را در نظر بگیرد و به گونه ای صحبت کند که فهم مطالب برای آن ها دشوار نباشد.
8.یک معلم خوب باید شاگردان را به تکرار محفوظات و اشتغالات علمی تشویق کرده و در صورت موفقیت از آن ها تقدیر کند.
9.معلم باید به نظرات دانش آموزانش احترام بگذارد.
10.او نباید در اظهار محبت و توجه به شاگردان تبعیض قایل شود.
11. معلم باید وقار و متانت خود را حفظ کند تا نظم و ترتیب د ر کلاس برقرار شود.
12.نگاه معلم باید با عدالت میان شاگردان تقسیم شود.

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد