اولین روز کاری(طنز)

اولین روز کاری(طنز)

  مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چندملیتی درآمد.

 در اولین روز کار خود، با کافه تریا تماس گرفت و گفت:” یک فنجان قهوه برای من بیاورید.”

 صدایی از آن طرف پاسخ داد: ” شماره داخلی را اشتباه گرفته ای.

 می دانی تو با کی داری حرف می زنی ؟”

 کارمند تازه وارد گفت: ” نه ” صدای آن طرف گفت:“من مدیر اجرایی شرکت هستم، احمق”

 مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت:” وتو میدانی با کی حرف میزنی بی چاره.”

 مدیر اجرایی گفت:”نه” کارمند تازه وارد گفت:«خوبه» وسریع گوشی را گذاشت.

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد