هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس

«خاطره جالب امیر کویت از ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻈﺎمی صدام!»

"شیخ ﺟﺎﺑﺮ" ، امیر سابق کویت ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺶ می نویسد: زمانی که ﺟﻨﮓ ﺍیران ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﺑﺮﺍی تجلیل ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺻﺪّﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺭفتم ؛ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺻﺪّﺍﻡ ﺷﺨﺼﺎً ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﺗﻮمبیل ﺑﻨﺰ ﺗﺸﺮیفاﺕ ﻧﺸﺴﺖ که ﻣﺮﺍ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺑﻐﺪﺍﺩ برساند.

امیر کویت می نویسد: ﺻﺪّﺍﻡ حسین ﺩﺭ حالی که سیگار ﺑﺮﮒ کوبایی ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ؛ متکبرﺍﻧﻪ کنارم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻢ : ان شاء اﻟﻠﻪ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ کویت بیایید ﻣﻨﺘﻈﺮﺗﺎﻥ هستیم ، ﺻﺪّﺍﻡ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻦ متکبرﺍﻧﻪ ﮔﻔﺖ : کویت ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎً می آیم...!

ﻭ ﻣﻦ ﺳﺎل ۱۹۹۰ زمانی که ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ نیرﻭﻫﺎی نظامی بعثی ﺑﻮﺩﻡ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﺷﺪﻡ...!

ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺎ کویت، ﺻﺪّﺍﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ که ﭼﺮﺍ ﺩیگر ﻟﺒﺎﺱ نظامی نمی پوشید؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : ﺩﺭ کویت ﻣﺮﺩی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩ نمی بینیم، ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺍیرﺍﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻈﺎمی می پوشیدﻡ ﺑﻪ ﺍین ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮﺩ که ایرانی ها ﻣﺮﺩ ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ...

ﺻﺪّﺍﻡ ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯ و حتی برای حضور در سالن صرف غذا ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺸﺪ!!

[[به جاست ﯾﺎﺩﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ...
ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﺩﻋﺎ ﺭﻓﺘﻨﺪ! و آن جانبازانی که بی ادعا با یادگارهای سخت جنگ زندگی میکنند...]]

"هفته دفاع مقدس گرامی باد...

لطفا به ادامه مطلب بروید

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد